Corporate/Commercial & M&A

LEAD Rödl & Partner rådgiver om alle spørgsmål indenfor erhvervs- og selskabsretten og tilbyder også at varetage den daglige selskabsadministration for danske selskaber, filialer og repræsentationskontorer.

Internationale Retsforhold

LEAD Rödl & Partner rådgiver danske og udenlandske eksportvirksomheder i alle spørgsmål vedrørende internationale handelsforhold. Vi finder proaktive løsninger tilpasset den konkrete økonomisk og juridiske kontekst.

Fast Ejendom, Entreprise & Udbud

LEAD Rödl & Partner har specialviden i lejeret, såvel bolig- som erhvervslejeret, finansiering af fast ejendom og hertil knyttede områder som pant og tvangsauktion, og og rådgiver om udvikling og erhvervelse af fast ejendom.

Ansættelsesret & Human Resource

LEAD Rödl & Partner har betydelig erfaring med rådgivning af danske og udenlandske virksomheder om ansættelse af medarbejdere i Danmark, udsendelse af medarbejdere til Danmark og omstruktureringer.

Skat

LEAD Rödl & Partner rådgiver danske og udenlandske virksomheder og privatpersoner om danske og internationale skatteforhold.

Bank & Finansiering

LEAD Rödl & Partner rådgiver om finansiering af virksomhedskøb og om finansiering af fast ejendom, det være sig i forbindelse med større transaktioner eller mindre handler.

Insolvens og Rekonstruktioner

Når en virksomhed får økonomiske problemer, er det nødvendigt, at der hurtigt bliver taget hånd om problemerne, hvis ikke virksomheden skal falde fra hinanden.

Immaterialret og Persondataret

LEAD Rödl & Partner rådgiver om alle typer IP rettigheder som ophavsrettigheder, varemærker, designs, domænenavne, patenter mv.

Offentlig Ret

LEAD Rödl & Partner rådgiver danske og udenlandske virksomheder om alle aspekter inden for offentlig ret.

Udbudsret

LEAD Rödl & Partner rådgiver danske og udenlandske tilbudsgivere, samt ordregivere og disses rådgivere om alle aspekter inden for national og EU udbudsret.

Retssager

LEAD Rödl & Partner rådgiver og bistår med løsning af tvister inden for mange områder.

International civil- og procesret

Uanset om man handler som privatperson eller som virksomhed, vil man altid møde nye udfordringer, når man kommer til et andet land.

Inkasso

LEAD tilbyder at hjælpe dig i forbindelse med inkassosagen indtil skyldneren betaler, dvs. fra fremsendelsen af inkassorykker, indbringelse af fordringen for foged- eller byretten samt eventuel efterfølgende inddrivelse af fordringen i fogedretten.