Advokat Christian Dalgaard Sanning optaget i Gældstyrelsens advokatpanel

Vi er stolte af at vores kollega advokat Christian Dalgaard Sanning er blevet optaget I Gældsstyrelsens advokatpanel. Panelet tæller 277 advokater fordelt over landets retskredse, som skal være kuratorer i konkurssager, hvor det offentlige er konkursrekvirent.

Om advokatpanelet

Panelet blev stiftet af Gældsstyrelsen i februar 2019 for at skabe større gennemsigtighed i samarbejdet med advokater i de ca. 1000 konkurssager, som bliver indledt om året. Det stigende antal sager er udtryk for et nyt tiltag, hvor Gældsstyrelsens sætter tidligere ind over for virksomheder med gæld til det offentlige. Denne strategi indbragte sidste år 2,5 mia. kroner fra virksomheder, der skyldte penge til det offentlige.

For at blive optaget i Gældsstyrelsens advokatpanel kræves bl.a. flere års erfaring som kurator i konkurssager opnået igennem selvstændigt advokatarbejde.

Christians baggrund

Christian har siden 2009, hvor han fik sin bestalling, arbejdet indgående med konkursboer i alle størrelser. Han har ført en række principielle omstødelsessager, herunder for eksempel Phoenix-sagerne, som vedrørte anvendelse af fremmed rets omstødelsesregler mod danske kreditorer. Dette spørgsmål har ikke været behandlet af de danske domstole siden 1919.

Christian er tillige medlem af International Insolvency Institute, der er en nonprofitorganisation for de mest erfarne og respekterede advokater, akademikere, dommere og finansfolk i verden indenfor insolvensretten. Organisationen har til formål at skabe større internationalt samarbejde i grænseoverskridende konkurssager og er givet særlig konsulentstatus hos FN.

Udover sit advokatvirke har Christian været manuduktør og ekstern lektor i Formueret III (kreditorforfølgning) på Juridisk Fakultet ved Københavns Universitet.

Christian er certificeret insolvensadvokat under Danske Insolvensadvokater.

Christian Dalgaaard Sanning

Advokat
Certificeret Insolvensadvokat
Tlf.: +45 40534583
E-mail: christian.sanning@lead-roedl.dk

 

 

 

 

Relaterede publiceringer