Ændring af selskabsloven

Den 1. juli 2018 trådte flere ændringer af selskabsloven i kraft. De nye regler betød bl.a. en ændring i kapitalkravet for aktieselskaber, der før var 500.000 kr. og at det nu er blevet muligt at tvangsopløse visse virksomheder, der mangler at registrere reelle ejere.

 

Kapitalkrav for aktieselskaber

Efter de gamle regler skulle et aktieselskab (A/S) have en minimumskapital svarende til 500.000 kr. Fra 1. juli 2018 blev kravet til selskabskapitalen for et A/S reduceret til 400.000 kr. Denne reduktion baseres på, at minimumskapitalen for danske aktieselskaber er en af ​​de højeste i Europa. Med reduktionen af ​​selskabskapitalen for de danske aktieselskaber er det derfor mere attraktivt og lettere at etablere aktieselskaber eller konvertere anpartsselskaber (ApS) til aktieselskaber.

Siden 1. marts 2011 har delbetaling af kapitalen været mulig (DCA-artikel 33). Delbetalingen skal svare til mindst 25% af selskabskapitalens minimumskapital, hvilket hidtil har været 125.000 kr. På grund af nedsættelsen af ​​selskabskapitalen fra 500.000 kr. til 400.000 kr. reduceres minimummet for delbetaling tilsvarende til 100.000 kr.

Reglerne om forsvarlig kapitaldækning (DCA-artikel 115, nr. 5) forbliver dog uændrede, hvilket betyder, at det vil afhænge af virksomhedens aktivitet og økonomiske situation om den nye minimumskapital er tilstrækkelig til at opfylde reglerne for forsvarlig kapitaldækning.

 

Iværksættervirksomheder (IVS)

Førhen kunne en iværksættervirksomhed (IVS) genregistreres til et anpartsselskab (ApS) fra det tidspunkt, hvor iværksættervirksomheden var tilstrækkeligt konsolideret, dvs. når det havde en selskabs- og egenkapital på mindst 50.000 kr. Med de nuværende regler, er det dog muligt at afskrive andre værdier end kontanter (apportindskud) i iværksættervirksomheden i forbindelse med omregistrering til et anpartsselskab (ApS).

 

Registrering af reelle ejere

Fra den 23. maj 2017 har aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS), iværksættervirksomheder (IVS), selskaber med begrænset ansvar (P/S, K/S) og en række andre virksomheder været forpligtet til at registrere deres reelle ejere til Erhvervsstyrelsen. Fristen for registreringen var 1. december 2017. Der er dog stadig en række virksomheder, der ikke har opfyldt denne forpligtelse.

Derfor vedtog Folketinget den 17. maj 2018 nye regler til selskabsloven om registrering af reelle ejere. Ifølge de nye regler er det nu et krav for registreringen af en juridisk person, at der samtidig gives oplysninger om de reelle ejere til Erhvervsstyrelsen.

Dertil kommer, at Erhvervsstyrelsen nu har mulighed for at anmode skifteretten om at opløse et selskab, der er underlagt pligten til at registrere sine reelle ejere, hvis virksomheden ikke har opfyldt denne forpligtelse.

Konvertering af selskaber og foreninger med begrænset ansvar til aktieselskaber (A/S)

Tidligere var det kun muligt direkte at omdanne andelsselskaber med begrænset ansvar (A.M.B.A.) til et aktieselskab (A/S). Fra den 1. juli 2018 blev det dog muligt for alle selskaber og foreninger med begrænset ansvar, der er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, dvs. foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A) og selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A), at omdannes direkte til aktieselskaber (A/S) uden først at skulle omdannes til et andelsselskab med begrænset ansvar (A.M.B.A).

Øvrige ændringer i aktieselskabsloven

Til sidst nævnes, at tidligere direktører og revisorer af virksomheder i tilfælde af tvangsopløsning var forpligtet til at deltage fysisk i retten. Nu kan skifteretten dog beslutte, at retsmøder holdes ved anvendelse af telekommunikation (med eller uden billede) i stedet for fysisk deltagelse i retten, hvis dette findes hensigtsmæssigt.

 

For yderligere information eller vejledning – ring gerne til advokat Alexandra Huber, der er en af stifterne af og partner i LEAD Rödl & Partner.

Kontakt

 

Alexandra Huber

Advokat, Partner

+45 5116 7494
alexandra.huber@lead-roedl.dk

 

 

Relaterede publiceringer