Affaldsadministrationsgebyret for virksomheder afskaffes

Vi ønsker at orientere jer om, at det årlige affaldsadministrationsgebyr i Danmark er afskaffet pr. 1. januar 2019.

Dette medfører, at danske virksomheder fremover slipper for at betale det årlige gebyr, som typisk udgør ca. 700 kr. pr. år. Gebyret blev indtil den 1. januar 2019 opkrævet hos ca. 300.000 virksomheder. Det har dog vist sig, at selve opkrævningen og i den forbindelse virksomhedernes ansøgninger om fritagelse for gebyret er meget uhensigtsmæssigt. I en evalueringsrapport om affaldshåndtering i 2016, kom man frem til at kommunernes indtægter på gebyret beløber sig til ca. 100 mio. kr., hvoraf halvdelen går til det administrative arbejde forbundet med opkrævningen af gebyret og behandlingen af fritagelsesansøgninger. Derudover var det svært for kommunerne at forklare gebyret til virksomhederne, herunder hvorfor virksomhederne ikke kunne fritages fra gebyret, da gebyret ikke havde noget med det egentlige affald at gøre.

Med ændringen følger der enkelte ændringer af miljøbeskyttelseslovens §48, der gør det muligt for energi-, forsynings- og klimaministeren at ophæve gebyret. Ophævelsen af gebyret kommer til at betyde en del for især mindre virksomheder, der reelt ikke har en stor mængde affald, fx it-virksomheder. Førhen måtte næsten alle virksomheder betale gebyret, på trods af, at mange ingen affald havde, da det afhang af virksomhedens omsætning og ikke af virksomhedens affald, om en virksomhed kunne fritages.

Relaterede publiceringer