COVID-19| SKAT OG MOMS – HJÆLPEPAKKE TIL ERHVERVSLIVET

Folketinget vedtog den 17. marts 2020 endnu en hjælpepakke til dansk erhvervsliv. De nye initiativer skal være med til at sikre likviditeten for danske virksomheder og selvstændige. 

Hjælpepakken på skatte- og afgiftsområdet indeholder følgende 4 initiativer, som skal sikre likviditeten for små, mellemstore og store virksomheder samt selvstændige:

  • Forlængede frister for betaling af A-skat og AM-bidrag
  • Udskydelse af momsfrister
  • Udskydelse af B-skatter for selvstændigt erhvervsdrivende
  • Forhøjelse af beløbsgrænsen for kreditsaldo på skattekontoen.

A-Skat og arbejdsmarkedsbidrag

Virksomheder, der hen over en periode på 12 måneder har et samlet tilsvar af A-skat på over 1 mio. kr. eller et samlet tilsvar af AM-bidrag på over 250.000 kr., skal normalt indbetale indeholdt A-skat og AM-bidrag på månedlig basis. Hjælpepakken betyder, at fristerne for betaling af de månedlige rater for april, maj og juni 2020 udskydes med 4 måneder.

For øvrige virksomheder udskydes fristen for indbetaling af indeholdt A-skat og AM-bidrag tillige med 4 måneder, idet små virksomheder skal indbetale skatten den 10. i den 5. måned efter afregningsperioden.

Moms

På momsområdet hjælpes store virksomheder (der har en samlet omsætning på min. 50 mio. kr. årligt) derved, at betalingsfristerne for marts, april og maj 2020 forlænges med foreløbigt 30 dage.

For små virksomheder (der har en omsætning på under 5 mio. kr. årligt) udskydes betalingen af moms for 1. halvår 2020, så betalingsfristen bliver sammenfaldende med betalingsfristen for 2. halvår 2020. For mellemstore virksomheder (der har en omsætning på 5-50 mio. kr. årligt) udskydes betalingsfristen for moms for 1. kvartal 2020, så betalingsfristen sammenlægges med betalingsfristen for moms for 2. kvartal 2020.

Samtlige virksomheder vil fortsat kunne angive og betale moms efter gældende regler og vil således også kunne udnytte et eventuelt negativt momstilsvar.

Selvstændige

På skatteområdet understøttes selvstændige ved en udskydelse af den månedlige betalingsfrist for pligtig B-skat. Betalingsfristen for B-skat for april og maj 2020 bliver således udskudt til betaling henholdsvis den 22. juni og den 21. december 2020.

Juni og december er efter de gældende regler betalingsfri måneder, og med hjælpepakken er der sørget for, at virksomheder ikke skal betale to rater i samme måned.

Skattekonto – Udbetalingsloft forhøjes til 10 mio. kr.

Der er desuden vedtaget en midlertidig forhøjelse til 10 mio. kr. af loftet for det beløb, som virksomhederne kan have stående på skattekontoen, uden at der sker udbetaling. Virksomheder kan i dag højst have 200.000 kr. stående på skattekontoen.

For at undgå negative renter kan virksomheder således indbetale udskudte skattebetalinger til skattekontoen, fremfor at have dem stående i deres egen bank.

Den nye beløbsgrænse gælder i perioden fra og med 25. marts 2020 til og med den 30. november 2020.

Ønsker du at gøre brug af det forhøjede loft, skal du manuelt justere udbetalingsgrænsen i virksomhedens skattemappe.

Kontakt

Hvis du har brug for råd eller vejledning om, hvad COVID-19 betyder for din virksomhed, så kontakt vores juridiske eksperter indenfor kontrakts- og selskabsret, herunder skatter og afgifter:

 

Martin Buss Frederiksen

+ 45 4086 5436
martin.frederiksen@lead-roedl.dk

Relaterede publiceringer