Nye ejendomsvurderinger

De offentlige ejendomsvurderinger blev den 31. oktober 2018 endnu en gang udskudt, hvorfor der i 2019 kommer nye vejledende ejendomsvurderinger til boligejere i Danmark og først i 2020 udsendes juridisk bindende vurderinger. De nye ejendomsvurderinger indebærer bl.a. en indefrysningsordning, der medfører at skatten principielt ikke stiger. Derudover vil boligejere, der har betalt skat af en for høj vurdering siden 2011, automatisk få penge tilbage.

 

Boligejere i Danmark beskattes på baggrund af den offentlige ejendoms- og grundværdi. Ejendomsværdiskatten (der betales til staten og opkræves via årsopgørelsen) beregnes på baggrund af den offentlige ejendomsværdi, mens grundskylden (der betales til Kommunen og opkræves to gange om året) beregnes på baggrund af den offentlige grundværdi.

Det nuværende ejendomsvurderingssystem har vist sig at være for upræcis og for usikkert, hvorfor et bredt politisk flertal i efteråret 2016 indgik et forlig om et nyt og moderne ejendomsvurderingssystem, som skal sikre bedre og mere retvisende ejendomsvurderinger. Samtidig blev det besluttet at ændre beskatningsregler. Nye regler for ejendomsbeskatningen træder i kraft i 2021, når aftalen om de nuværende skatteregler udløber.

De nye vurderinger indebærer langt flere oplysninger om hver ejendom, end der hidtil har været. Systemet tager nu højde for bl.a. grundens areal, husets størrelse, kælderareal, tagmateriale, tilbygninger mv. Ved mere specielle ejendomme suppleres de mange data eksempelvis også af billeder.

Desuden tager systemet udgangspunkt i, hvad der foregår i lokalområdet. Der vil fremover tages højde for, hvad andre ejendomme i lokalområdet er blevet handlet for og mere præcist for de enkelte boliger, afvejes også for eksempel; afstande til skove eller hav og om der er jernbane, større veje eller lignende i nærheden.

Inden de nye vurderinger bliver sendt ud i løbet af 2020, bliver alle boligejere kontaktet om de oplysninger, der er indsamlet om deres bolig til brug for vurderingen. Boligejeren kan dermed gennemgå oplysningerne og tjekke om disse er korrekte, allerede inden den nye vurdering udarbejdes.

I 2021 vil de første vurderinger af erhvervsejendomme efter det nye vurderingssystem blive sendt ud. Disse vil som hidtil komme hvert andet år.

 

Forsigtighedsprincip

Det nye system indeholder et nyt forsigtighedsprincip. Dette indebærer, at der ved skatteberegningen trækkes 20% fra vurderingssummen. Formålet hermed er at imødekomme den naturlige usikkerhed, der er forbundet med en fast vurdering af markedet. Det betyder, at beskatningsgrundlaget for et hus, der er vurderet til 5 millioner kroner, er 4 millioner kroner.

 

Progressionsgrænse

Derudover indføres en ny progressionsgrænse. I dag ligger progressionsgrænsen ved ca. 3 mio. kr. Progressionsgrænsen indebærer, at skatten af den del af den offentlige vurdering, der overstiger de ca. 3 mio. kr. er højere. Fra 2021 skal progressionsgrænsen sættes til 7,5 mio. kr. Således at der kun skal betales højere skat for de ejendomme, hvor den offentlige ejendomsværdi er højere end 7,5 mio. kr.

Der lovgives endeligt om fastsættelse af den almindelige ejendomsværdiskattesats samt progressionsgrænsen i foråret 2020.

 

Indefrysningsordning

De gamle regler om skattestop fortsætter til udgangen af 2020. Idet det dog har været muligt for kommunen at ændre grundskyldpromillen, er der indført en midlertidig indefrysningsordning, der sikrer at ingen boligejer skal betale en højere grundskyld. Eventuelle forhøjelser bliver derfor indefrosset og skal først betales når ejendommen skal sælges.

Fra 2021 bliver der yderligere indført en skatterabat til de nuværende boligejere – denne gælder altså ejere, der har købt deres bolig inden 2021. Skatterabatten betyder, at ingen boligejer efter 2021 skal betale en højere skat efter de nye regler end efter de gamle regler.

Da SKAT fra 2021 kræver renter svarende til renten ved den eksisterende indefrysningsordning for pensionister (1 % i 2018) på, hvad der herefter indefryses, kan boligejerne aktivt fravælge denne indefrysning.

Der stilles sikkerhed for indefrysningen med pant i ejendommen. Der skal ikke betales tinglysningsafgift eller afholdes øvrige udgifter for boligejeren ud over selve forrentningen. Indefrysningen kan ske, uanset om der er friværdi i ejendommen.

 

Fra 2021 vil grundskylden ikke længere skulle betales to gange årligt, men vil nu – ligesom ejendomsværdiskatten – betales via årsopgørelsen. Dermed bliver det lettere som boligejer at betale sin boligskat og have et overblik over de indefrosne beløb. SKAT vil oprette en ny onlineportal til formålet.

 

Tilbagebetaling

Boligejere får i 2020 deres første vurdering med det nye vurderingssystem, disse vil herefter komme hvert andet år. Samtidig bliver det muligt at klage over vurderinger helt tilbage til 2011. Hvis det viser siger, at en boligejer har betalt skat af en for høj vurdering siden 2011, får boligejeren automatisk penge tilbage. Hvis det derimod viser sig, at en boligejer har betalt for lidt i skat, som følge af en for lav vurdering, vil denne ikke få en ekstra skatteopkrævning med tilbagevirkende kraft.

 

Kontakt

 

Christian Schwarz-Hansen

Advokat, Partner

+45 2517 1133
christian.schwarz-hansen@lead-roedl.dk

 

Relaterede publiceringer