Partnerskab mellem LEAD og Rödl & Partner

Den internationale rådgivningsvirksomhed Rödl & Partner har indgået et partnerskab med LEAD advokatpartnerselskab. Rödl & Partner er således siden januar 2017 repræsenteret i København og med partnerskabet har Rödl & Partner 108 kontorer i 50 lande i verden.

LEAD og Rödl & Partner optræder herefter under navnet “LEAD Rödl & Partner”. Der er fokus på løbende rådgivning og assistance i forbindelse med investeringer og transaktioner, især på området Foreign Direct Investments. Rödl & Partner supplementer således sin brede vifte af ydelser i regionen, som allerede omfatter juridisk og skattemæssig rådgivning, revision og Business Process Outsourcing. Det erfarne partner team omkring Alexandra Huber, Christian Schwarz-Hansen og Inger Stokvad Loft kommer fra flere førende advokatkontorer i Denmark. Alexandra Huber, født i Østrig og uddannet jurist i Graz og Washington DC, er beskikket som advokat i Danmark og specialiseret inden for M&A transaktioner. Christian Schwarz-Hansen, dansk advokat, tilbyder ligeledes tosproget rådgivning (dansk-tysk) og fokuserer på Real Estate og finansiering. Inger Stokvad Loft, dansk advokat, tilbyder tosproget rådgivning (dansk-engelsk) og er specialiseret inden for M&A transaktioner og Erhvervsrådgivning.

“Denne strategiske udvikling medfører et fantastisk supplement til vores allerede eksisterende forretning rundt om Østersøen”, forklarer Prof. Dr. Christian Rödl, adm. direktør hos Rödl & Partner. ” Vi har været aktive i de nordiske lande siden 1993 og har siden haft stor succes med udbygningen af vores tilstedeværelse i Finland. Sammen med LEAD Rödl & Partner fortsætter vi vores internationale og interdisciplinære ekspansion.”

København er en del af den økonomisk vigtige Øresundsregion med et opland på næsten 4 mio. indbyggere. Regionen vokser, og er et af de økonomisk stærkeste områder for virksomhedsetableringer i EU. “Øresundsregionen er broen for mange store tyske virksomheder til de nordeuropæiske lande.” tilføjer Jens Pastille, som er ansvarlig partner for Nordeuropa. “yderligere er Tyskland regionens vigtigste handelspartner.“

På grund af deres økonomiske vækst, som er over gennemsnittet, har de nordeuropæiske lande været anset som den økonomisk mest stabile region i Europa i årsvis. Et stort behov for investeringer i sektorerne offentlig infrastruktur, real estate, logistik og energi sikrer en høj vækstdynamik i de kommende år.

 

Relaterede publiceringer