Bank & Finansiering

LEAD | Rödl & Partner rådgiver om finansiering af virksomhedskøb og om finansiering af fast ejendom, det være sig i forbindelse med større transaktioner eller mindre handler.

Vi rådgiver herudover om komplekse finansielle instrumenter, herunder derivater. I løbet af de senere år har vi således rådgivet mange klienter om brug af swapaftaler. Arbejdet har dels omfattet rådgivning i forbindelse med indgåelse af swapaftaler, og dels forligsforhandlinger og retssager vedrørende allerede indgåede swapaftaler.

Kontakt

 

Inger Stokvad Loft

Advokat, Partner

+45 4031 4182
inger.loft@lead-roedl.dk

 

 

 

Christian Dalgaard Sanning

Advokat

+45 4053 4583
christian.sanning@lead-roedl.dk