Forretningshemmeligheder

Erhvervsministeriet har for nylig fremsat et lovforslag om beskyttelse af forretningshemmeligheder. Formålet med lovforslaget er implementeringen af et EU-direktiv, der ensretter lovgivningen om forretningshemmeligheder, således at regler bliver ens i hele EU. Ved implementeringen af direktivet, b...
Læs mere

Ny ferielov

EU-Kommissionen oplyste den 27. april 2015, at den nuværende danske ferielov ikke overholder EU-lovgivningen. Ifølge EU-lovgivningen skal en medarbejder have ret til mindst fire ugers betalt ferie hvert år. Ifølge dansk lovgivning har en medarbejder ret til mindst 5 ugers ferie (25 dage) pr. år...
Læs mere