Forretningshemmeligheder

Erhvervsministeriet har for nylig fremsat et lovforslag om beskyttelse af forretningshemmeligheder. Formålet med lovforslaget er implementeringen af et EU-direktiv, der ensretter lovgivningen om forretningshemmeligheder, således at regler bliver ens i hele EU. Ved implementeringen af direktivet, b...
Læs mere

Nye regler om reelle ejere

Fra den 23. maj 2017 skal alle virksomheder registrere deres reelle ejere hos Erhvervsstyrelsen. Registreringen skal ske inden den 1. december 2017. Reglerne implementerer dele af et EU-direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge og finans...
Læs mere