Større aftalefrihed for aktieoptionsordninger

Lovforslaget om ændring af Aktieoptionsloven blev vedtaget den 7. december 2018. Ændringen af loven vil træde i kraft den 1. januar 2019. Det betyder, at der vil være mere aftalefrihed mellem lønmodtagere og arbejdsgivere i forbindelse med aktieoptionsprogrammer.

 

Den nye ændringslov vil kun gælde for aftaler, der indgås eller ændres efter ikrafttrædelsesdatoen, den 1. januar 2019. Ændringen medfører bl.a. en ophævelse af den nugældende aftalebegrænsning, så virksomheden og medarbejderen frit kan aftale vilkårene for ikke-udnyttede aktieoptionerne i forbindelse med medarbejderens fratrædelse. Derudover vil det være muligt at aftale, at virksomheden ved medarbejderens fratrædelse kan tilbagekøbe de aktier og anparter, som medarbejderen har erhvervet på baggrund af en aktieoption.

 

Ændringen af Aktieoptionsloven har en nær sammenhæng med Skatteministeriets fremsatte lovforslag om ændring af beskatningsreglerne for medarbejderaktier og medarbejderoptioner. Dette forslag skal 2. og 3. behandles henholdsvis den 22. januar og 24. januar 2019 og vi vil følge det nært. Hvis lovforslaget endeligt vedtages, vil det betyde, at mindre, nye virksomheder stilles bedre i konkurrencen om kvalificeret arbejdskraft. Skatteministeriet foreslår, at det fremtidigt skal være muligt at op til 50% af en medarbejders årsløn på aftaletidspunktet udbetales som aktier eller -optioner med den deraf følgende gunstige beskatning frem for de nugældende 20%.

 

Læs mere i denne artikel, hvor vi tidligere har beskrevet de nye regler.

Såfremt du ønsker yderligere information eller vejledning i forbindelse med de nye regler, er du meget velkommen til at kontakte, advokat og partner Alexandra Huber.

Kontakt

 

Alexandra Huber

Advokat, Partner

+45 5116 7494
alexandra.huber@lead-roedl.dk

 

Relaterede publiceringer