Ejendomsforbehold

– i danske og internationale aftaler Et ejendomsforbehold er en uformel sikkerhedsret, som en sælger kan tage i forbindelse med salg af varer på kredit. Betaler køber ikke købesummen, kan sælgeren tage varerne tilbage. Nyhedsbrevet ser nærmere på, hvilke muligheder og begrænsninger et ...
Læs mere

Force majeure

Ruslands invasion af Ukraine kan risikere berøre mange dele af erhvervslivet – produktion og levering af varer og tjenesteydelser kan forsinkes eller umuliggøres på grund af problemer med forsyningskæder. Er invasionen af Ukraine en force majeure-begivenhed, der kan føre til en lempelse a...
Læs mere