Ny Aktieoptionslov med væsentlige ændringer og nye regler for beskatning af medarbejderaktier på vej

Beskæftigelsesministeriet har den 3. oktober 2018 fremsat et lovforslag om ændring af Aktieoptionsloven, så arbejdsgivere og medarbejdere har større frihed til at aftale vilkårene for et aktieoptionsprogram. Lovændringen forventes at træde i kraft den 1. januar 2019, og vil kun gælde for aft...
Læs mere

Forretningshemmeligheder

Erhvervsministeriet har for nylig fremsat et lovforslag om beskyttelse af forretningshemmeligheder. Formålet med lovforslaget er implementeringen af et EU-direktiv, der ensretter lovgivningen om forretningshemmeligheder, således at regler bliver ens i hele EU. Ved implementeringen af direktivet, b...
Læs mere

Ny ferielov

EU-Kommissionen oplyste den 27. april 2015, at den nuværende danske ferielov ikke overholder EU-lovgivningen. Ifølge EU-lovgivningen skal en medarbejder have ret til mindst fire ugers betalt ferie hvert år. Ifølge dansk lovgivning har en medarbejder ret til mindst 5 ugers ferie (25 dage) pr. år...
Læs mere