Force majeure

Ruslands invasion af Ukraine kan risikere berøre mange dele af erhvervslivet – produktion og levering af varer og tjenesteydelser kan forsinkes eller umuliggøres på grund af problemer med forsyningskæder. Er invasionen af Ukraine en force majeure-begivenhed, der kan føre til en lempelse a...
Read More