Erhvervs- og selskabsret og M&A

LEAD Rödl & Partner rådgiver om alle spørgsmål indenfor erhvervs- og selskabsretten og tilbyder også at varetage den daglige selskabsadministration for danske selskaber, filialer og repræsentationskontorer.

Vi rådgiver danske og internationale virksomheder om virksomhedsoverdragelser, både på købersiden og sælgersiden.

Vores rådgivning dækker blandt andet følgende områder:

Erhvervsret

 • Samarbejdsforhold med kunder, leverandører, banker m.fl.
 • Kontrakter, herunder Legal Risk Management (se tillige ”Internationale retsforhold”)
 • Licenser og tilladelser fra myndigheder
 • Sparring om kommercielle overvejelser
 • Project Management for virksomheder, der har brug for ekstra hænder i en periode
 • Alt det andet”, som ligger uden for virksomhedens kernearbejde

 

Selskabsret

 • Virksomhedsetablering og stiftelse af selskaber og filialer
 • Ejeraftaler
 • Ændringer i kapital- og ledelsesforhold
 • Fusioner og spaltning
 • Omdannelse og opløsning
 • Joint ventures
 • Selskabsadministration og repræsentationskontor
 • Registrering i RUT (Register for udenlandske tjenesteydere)

 

Virksomhedsoverdragelser

 • Sparring om køb eller salg af en virksomhed
 • Koordinering med andre rådgivere, f.eks. revisorer, investment bankers og tekniske rådgivere
 • Due diligence
 • Aktie- og anpartsoverdragelsesaftaler
 • Aktivoverdragelsesaftaler vedr. køb eller frasalg af aktiviteter og/eller aktiver.
 • Fusioner
 • Spaltninger
 • Post-Closing forhold, herunder integration eller opsplitning i praksis

 

Kontakt

Advokat, partner Alexandra Huber
alexandra.huber@lead-roedl.dk
+45 51167494

Advokat, partner Inger Stokvad Loft
inger.loft@lead-roedl.dk
+45 40314182