International civil– og procesret

Uanset om man handler som privatperson eller som virksomhed, vil man altid møde nye udfordringer, når man kommer til et andet land. Dette gælder også indenfor juraen, hvor spørgsmål tit ikke længere kun kan besvares med udgangspunkt i den lovgivning, som man kender hjemmefra. Hvornår f.eks. er en fransk virksomhed omfattet af den danske domstols kompetence? Kan jeg gøre et ejendomsforbehold gældende i Danmark, når det er gyldigt efter tyske regler? Kan udenlandske domme fuldbyrdes i Danmark?

På grund af vores omfattende erfaring i udlandet og med internationale sager, har LEAD | Rödl & Partner en særdeles høj ekspertise indenfor international civil- og procesret. Vi tager derfor dagligt stilling til spørgsmål om, hvilket lands love, der skal anvendes, og hvilket lands domstole, der har den retlige kompetence. Også ved udarbejdelsen af internationale kontrakter er det vigtigt at være opmærksom på samspillet mellem forskellige landes regler for bedst muligt at udnytte disse til fordel for vores klienter.

Tilsvarende har vi indgående erfaring med fuldbyrdelse af udenlandske domme i Danmark, både fra lande indenfor såvel som udenfor EU.

LEAD | Rödl & Partners advokater behandler ligeledes dødsboer på tværs af landegrænser og danner bro mellem de til tider meget forskellige arveretlige regler i forskellige lande. Vi har derudover stor erfaring med formulering af testamenter, så du i videst mulig omfang opnår den ønskede målsætning, også i det land, hvor du fortsat har aktiver, eller i det land, hvor du ønsker at leve fremover.

LEADS internationale kompetencer

LEAD | Rödl & Partners advokater kan med deres mange forskellige sproglige og kulturelle baggrunde oftest rådgive på klientens eget sprog, og når vi rådgiver, tager vi udgangspunkt i klientens baggrund og kultur. Vi taler dansk, engelsk, tysk og fransk.

Sammen med vores partner Rödl & Partner kan vi tilbyde rådgivning i 50 lande i verden – og på alle sprog.