Inkasso

LEAD | Rödl & Partner tilbyder at hjælpe dig i forbindelse med inkassosagen indtil skyldneren betaler, dvs. fra fremsendelsen af inkassorykker, indbringelse af fordringen for foged- eller byretten samt eventuel efterfølgende inddrivelse af fordringen i fogedretten. Dette tilbyder vi til faste lave priser.

Vores fastpriser inkluderer alle retsafgifter m.v., og forudsætter kun, at fordringen er ubestridt, dvs. at skyldneren ikke gør gældende, at fordringen – eller en del af denne – slet ikke eksisterer.

Hvis du vinder sagen, kan du forvente, at retten dømmer skyldneren til at betale nogle af dine omkostninger i forbindelse med inkassosagen.

Vi opererer med tre forskellige kategorier: 1) udenretlig inkasso, 2) indenretlig inkasso, og 3) fogedret.

Udenretlig inkasso omfatter fremsendelsen af rykker- og inkassoskrivelse til skyldneren.

Indenretlig inkasso omfatter fremsendelsen af betalingspåkrav eller stævning til retten og deltagelse i retsmøder.

Fogedret omfatter foretagelse af udlæg i skyldnerens aktiver med henblik på efterfølgende tvangssalg.

Vi tilbyder derudover at administrere en eventuel afdragsordning med skyldneren.

Send os en e-mail med en kort beskrivelse af sagen, samt grundlaget for din fordring, så vi kan sende et tilbud til dig, og påbegynde inkassosagen.

Kontakt

 

Steffen H. K. Pedersen

Assistant Attorney

+45 61 20 84 61
steffen.pedersen@lead-roedl.dk