Udbudsret

LEAD | Rödl & Partner rådgiver danske og udenlandske tilbudsgivere, samt ordregivere og disses rådgivere om alle aspekter inden for national og EU udbudsret.

Vi vejleder i alle faser af udbudsprocessen – lige fra tilrettelæggelsen af udbudsstrategien til bistand ved ansøgning om prækvalifikation, evaluering af udbudsmaterialet og udarbejdelse af selve tilbuddet. Vi sikrer, at tilbuddet er i overensstemmelse med udbudsbetingelserne og gældende udbudsregler.

Vi yder projektorienteret bistand og vil gerne være en del af projektteamet fra start til slut, hvorfor vi efter tildelingen af kontrakten hjælper med at etablere projektorganisationen, forhandler aftaler med underleverandører samt yder bistand i forbindelse med contract management og projektstyring.

I vores rådgivning tager vi altid højde for de skattemæssige og ansættelsesretlige forhold. Derudover bistår vi vores klienter i forhandlingerne om konsortie- og joint venture aftaler.

LEAD | Rödl & Partner vurderer løbende retmæssigheden af udbuddet og eventuelle klagemuligheder, samt bistår i forbindelse med anmodninger om aktindsigt og repræsenterer vores klienter ved klager ved Klagenævnet for Udbud.

Kontakt

 

Alexandra Huber

Advokat, Partner

+45 5116 7494
alexandra.huber@lead-roedl.dk