Skat

Skatterådgivning udgør en kerneydelse hos Rödl & Partner og med mere end 500 skatterådgivere og kontorer i 48 lande yder Rödl & Partner skatterådgivning både lokalt og globalt og på tværs af forretningssektorer.

I Danmark rådgiver LEAD| Rödl & Partner Advokatfirma danske og udenlandske virksomheder om alle centrale aspekter af skatte- og afgiftslovgivningen i Danmark, herunder følgende:

 • Selskabs- og erhvervsbeskatning
 • Skattemæssige forhold ved køb og salg af virksomhed samt omstrukturering
 • Skattemæssige forhold ved grænseoverskridende transaktioner og omstruktureringer, herunder flytning af hjemsted til eller fra Danmark.
 • Etablering og beskatning af fast driftssted i Danmark
 • Transfer pricing
 • Tonnagebeskatning
 • Moms ved lokale samt grænseoverskridende transaktioner
 • Beskatning ved etablering af medarbejderaktieordninger og andre incitamentsordninger
 • Almindelig lønbeskatning og beskatning ved ind- og udstationering samt arbejdsudleje
 • Håndtering af skattetvister og indhentelse af bindende svar om skat og moms fra skattemyndighederne
 • Skatterådgivning og vurdering af skatterisici i sager om forsikring af skatterisici (W&I tax insurance).