Corporate/Commercial & M&A

LEAD | Rödl & Partner rådgiver om alle aspekter af kommercielle overvejelser og selskabsret og tilbyder at administrere den daglige virksomhedsledelse af danske datterselskaber, filialer eller repræsentationskontorer for udenlandske virksomheder.

Herudover rådgiver LEAD danske og internationale virksomheder om fusioner og overtagelser fra såvel købers side som sælgers side.

LEAD | Rödl & Partner rådgiver specifikt inden for følgende områder:

Kommerciel rådgivning

Samarbejde med kunder, leverandører og finansielle institutioner mv.
Kontraktudarbejdelse og vurdering (Se også “Internationale forhold”)
Licenser og tilladelser fra offentlige myndigheder
Sparring på kommercielle overvejelser
Projektledelse til virksomheder, som kunne have brug for et ekstra par hænder i en periode
“Alle de andre ting”, som ikke er kerneforretning eller ekspertise i jeres virksomhed

Selskabsret

Oprettelse af en virksomhed, registrering af et selskab eller et filialkontor
Aktionæraftaler
Changes in capital and management
Joint Ventures
Fusioner og spaltninger
Transformation/opløsning/omstrukturering
Kommerciel repræsentation og løbende virksomhedsledelse
Registrering i RUT (Registret for Udenlandske Tjenesteydere)

Mergers and Acquisitions

Indledende råd om køb eller salg af et firma eller en virksomhed
Koordinering med andre rådgivere, f.eks. revisorer, investment bankers og tekniske rådgivere mv.
Due Diligence
Share Purchase Agreements
Asset Purchase Agreements vedrørende køb eller salg af aktiviteter eller aktiver
Fusioner
Spaltninger
Post-Closing betingelser, inklusiv integration eller fragmentering i praksis

Kontakt

 

Alexandra Huber

Advokat, Partner

+45 5116 7494
alexandra.huber@lead-roedl.dk